top of page

PRIVACY
BELEID

 Als je alleen even wilt rondkijken op de website van Comme Ça Skincare dan hoef je natuurlijk geen persoonsgegevens achter te laten en je wordt zelfs niet verplicht om de cookies te accepteren. Als je producten wilt bestellen of mail van ons wilt ontvangen dan hebben we wél gegevens van je nodig. Wat we vervolgens met jouw gegevens doen, lees je hieronder.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Comme Ça Skincare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Gegevens over jouw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
- Internetbrowser en type apparaat  
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via charlotte@commecaskincare.com. Dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Comme Ça Skincare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief  
- Jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Jou de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Comme Ça Skincare analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
- Comme Ça Skincare volgt jouw surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 
- Comme Ça Skincare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Comme Ça Skincare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Comme Ça Skincare verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Comme Ça Skincare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Cookies  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Comme Ça Skincare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Comme Ça Skincare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Comme Ça Skincare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charlotte@commecaskincare.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Comme Ça Skincare neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: charlotte@commecaskincare.com 

Laatst gewijzigd: 26-02-2020

bottom of page